پودر کیک نیمه آماده مافین سحر (در طعم های مختلف)

صفحه اصلیمحصولاتمحصولات قنادیپودر کیک نیمه آماده مافین سحر (در طعم ......

پودر کیک نیمه آماده مافین سحر (در طعم های مختلف)

فرمول پیشنهادی (در طعم های مختلف)  :

پیشنهاد1 مافین ساده (با مفتول):

پودرکیک نیمه آماده مافین سحر  10 کیلوگرم

روغن                                        3/5 کیلوگرم              

تخم مرغ تازه                                  3 کیلوگرم          

 آب                                            3-2 لیتر

فرمول2 مافین شکلاتی (با پنجه):

پودرکیک نیمه آماده مافین سحر  10 کیلوگرم

روغن                                          4 کیلوگرم              

تخم مرغ تازه                                  4 کیلوگرم          

 آب                                             2 لیتر

تمامی ترکیبات فوق را ابتدا به مدت 2دقیقه با دور کند و سپس 2دقیقه با دورتند با یکدیگر مخلوط می کنیم تا خمیر یکنواختی بدست آید.سپس در هریک از قالبهای کاغذی مافین به میزان 3/2 لیوان از خمیر ریخته و در فر پخت با دمای 180 درجه سانتیگراد به مدت 35-30دقیقه قرار میدهیم.

وزن : 25 کیلوگرم