بهبود دهنده جهت نان تست (سحر04 )

بهبود دهنده جهت نان تست (سحر04 )

فرمول پیشنهادی :

آردگندم  40 کیلوگرم                   مخمر خشک  400 گرم

سحر04    4 کیلوگرم                 یا (مخمر تر)  800 گرم

مارگارین  1 کیلوگرم                  آب(سرد)      به مقدار لازم

 

مقدار مصرف :

10 کیلوگرم به ازای هر 100 کیلوگرم آردگندم

 

وزن : 10 کیلوگرم