پودر کیک نیمه آماده مافین سحر (در طعم های مختلف)

صفحه اصلیمحصولاتمحصولات نان و فراورده های غلاتپودر کیک نیمه آماده مافین سحر (در طعم ......

پودر کیک نیمه آماده مافین سحر (در طعم های مختلف)

فرمول پیشنهادی (در طعم های مختلف)  :

فرمول1 مافین ساده (با مفتول):

پودرکیک نیمه آماده مافین سحر  10 کیلوگرم

روغن                               3/5 کیلوگرم              

تخم مرغ تازه                        3 کیلوگرم          

 آب                                2 لیتر

فرمول2 مافین شکلاتی (با پنجه):

پودرکیک نیمه آماده مافین سحر  10 کیلوگرم

روغن                                4 کیلوگرم              

تخم مرغ تازه                         4 کیلوگرم          

 آب                                   2 لیتر

تمامی ترکیبات فوق را ابتدا به مدت 2دقیقه با دور کند و سپس 2دقیقه با دورتند با یکدیگر مخلوط می کنیم تا خمیر یکنواختی بدست آید.سپس در هریک از قالبهای کاغذی مافین به میزان 3/2 لیوان از خمیر ریخته و در فر پخت با دمای 180 درجه سانتیگراد به مدت 35-30دقیقه قرار میدهیم.

وزن : 25 کیلوگرم