پودر کیک نیمه آماده مافین سحر (در طعم های مختلف)

صفحه اصلیمحصولاتمحصولات نان و فراورده های غلاتپودر کیک نیمه آماده مافین سحر (در طعم ......

پودر کیک نیمه آماده مافین سحر (در طعم های مختلف)

فرمول پیشنهادی (در طعم های مختلف)  :

فرمول1

پودرکیک نیمه آماده مافین سحر  10 کیلوگرم

روغن                               3 کیلوگرم              

تخم مرغ تازه                        3 کیلوگرم          

 آب                                3-2 لیتر

فرمول2

پودرکیک نیمه آماده مافین سحر  10 کیلوگرم

روغن                                4 کیلوگرم              

تخم مرغ تازه                         4 کیلوگرم          

 آب                                   2 لیتر

تمامی ترکیبات فوق را ابتدا به مدت 1دقیقه با دور کند و سپس 6دقیقه با دورتند با یکدیگر مخلوط می کنیم تا خمیر یکنواختی بدست آید.سپس در هریک از قالبهای کاغذی مافین به میزان 3/2 لیوان از خمیر ریخته و در فر پخت با دمای 180-160 درجه سانتیگراد به مدت 26-24 دقیقه قرار میدهیم.

وزن : 25 کیلوگرم