بیکینگ پودر سحر

بیکینگ پودر سحر

با توجه به اینکه میزان مصرف بیکینگ پودر در محصولات قنادی و انواع کیک متفاوت می باشد‚

لذا براساس نوع و بافت محصول مورد نظر می توان به مقدار مورد نیاز از این ماده در فرمولاسیون استفاده نمود.