فروتفیلینگ آلبالو

فروتفیلینگ آلبالو

مغزی آماده مصرف : مقاوم به حرارت، مناسب جهت استفاده درکلیه فرآورده های نانوایی و قنادی

روش مصرف : به وسیله پالت روی سطح محصول بکشید و یا داخل آن تزریق کنید
در جای خشک و خنک نگهداری شود
وزن: 6 کیلوگرم