پودر کیک نیمه آماده مافین سیب و دارچین

صفحه اصلیمحصولاتمحصولات 500 گرمیپودر کیک نیمه آماده مافین سیب و دارچین

پودر کیک نیمه آماده مافین سیب و دارچین

فرمول1

پودرکیک نیمه آماده مافین سحر            500گرم

روغن                                          150 گرم            

تخم مرغ تازه                                    3 عدد متوسط        

 آب                                            100 میلی لیتر

فرمول2

پودرکیک نیمه آماده مافین سحر            500 گرم

روغن                                          200گرم              

تخم مرغ تازه                                  4 عدد متوسط         

 آب                                             100 میلی لیتر

تمامی ترکیبات فوق را ابتدا به مدت 1دقیقه با دور کند و سپس 6-3دقیقه با دورتند با یکدیگر مخلوط می کنیم تا خمیر یکنواختی بدست آید.سپس در هریک از قالبهای کاغذی مافین به میزان دو/سوم حجم آن از خمیر ریخته و در فر پخت با دمای 180-160 درجه سانتیگراد به مدت 26-24 دقیقه قرار میدهیم.