پودر کیک نیمه آماده مافین نارگیلی

صفحه اصلیمحصولاتمحصولات 500 گرمیپودر کیک نیمه آماده مافین نارگیلی

پودر کیک نیمه آماده مافین نارگیلی

فرمول1

پودرکیک نیمه آماده مافین سحر            500گرم

روغن                                          150 گرم            

تخم مرغ تازه                                    3 عدد متوسط        

 آب                                            100 میلی لیتر

فرمول2

پودرکیک نیمه آماده مافین سحر            500 گرم

روغن                                          200گرم              

تخم مرغ تازه                                  4 عدد متوسط         

 آب                                             100 میلی لیتر

تمامی ترکیبات فوق را ابتدا به مدت 1دقیقه با دور کند و سپس 6-3دقیقه با دورتند با یکدیگر مخلوط می کنیم تا خمیر یکنواختی بدست آید.سپس در هریک از قالبهای کاغذی مافین به میزان دو/سوم حجم آن از خمیر ریخته و در فر پخت با دمای 180-160 درجه سانتیگراد به مدت 26-24 دقیقه قرار میدهیم.