افزایش دهنده ماندگاری سحر

افزایش دهنده ماندگاری سحر

SLE یک مکمل بهبود دهنده به فرم مایع است که با کاهش فعالیت آبی درانواع کیک ها سبب افزایش ماندگاری آنها می شود.

مزایا:

*افزایش ماندگاری با حفظ رطوبت داخلی و افزایش نرمی و تازگی محصول

*فاقد نگهدارنده سوربات

*این محصول مکمل ژل کیک بوده و درکنار آن کیکی با بافت ریز و بسیار نرم با ماندگاری بالا بدست می دهد.