پودر کیک نیمه آماده مافین سحر (در طعم های مختلف)

صفحه اصلیمحصولاتمحصولات قنادیپودر کیک نیمه آماده مافین سحر (در طعم ......

پودر کیک نیمه آماده مافین سحر (در طعم های مختلف)

فرمول پیشنهادی (در طعم های مختلف)  :

فرمول1

پودرکیک نیمه آماده مافین سحر  10 کیلوگرم

روغن                                          3 کیلوگرم              

تخم مرغ تازه                                  3 کیلوگرم          

 آب                                            3-2 لیتر

فرمول2

پودرکیک نیمه آماده مافین سحر  10 کیلوگرم

روغن                                          4 کیلوگرم              

تخم مرغ تازه                                  4 کیلوگرم          

 آب                                             2 لیتر

تمامی ترکیبات فوق را ابتدا به مدت 1دقیقه با دور کند و سپس 6دقیقه با دورتند با یکدیگر مخلوط می کنیم تا خمیر یکنواختی بدست آید.سپس در هریک از قالبهای کاغذی مافین به میزان 3/2 لیوان از خمیر ریخته و در فر پخت با دمای 180-160 درجه سانتیگراد به مدت 26-24 دقیقه قرار میدهیم.

وزن : 25 کیلوگرم