حضور ثمین نان سحر در نمایشگاه بین ...

021 22211157
حضور ثمین نان سحر در نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات
28
06

حضور ثمین نان سحر در نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات

منتظر حضور گرمتان هستیم

24-27 شهریور ماه

سالن 41 غرفه 21