محصولی جدید از شرکت ثمین نان سحر

021 22211157

صفحه اصلیاخبارمحصولی جدید از شرکت ثمین نان سحر

محصولی جدید از شرکت ثمین نان سحر
29
01

محصولی جدید از شرکت ثمین نان سحر

ژل کیک سحر

ژل امولسیفایر برای بهبود کیفیت انواع کیک ها
مزایا : ایجاد بافت ریز و کاملا منظم در محصول نهایی،
حجم بسیار عالی، نگهداری بیشتررطوبت در محصول،
افزایش زمان ماندگاری به دلیل افزایش نرمی و
تازگی محصول