محصولی جدید از شرکت ثمین نان س ...

محصولی جدید از شرکت ثمین نان سحر

ژل کیک سحر

ژل امولسیفایر برای بهبود کیفیت انواع کیک ها
مزایا : ایجاد بافت ریز و کاملا منظم در محصول نهایی،
حجم بسیار عالی، نگهداری بیشتررطوبت در محصول،
افزایش زمان ماندگاری به دلیل افزایش نرمی و
تازگی محصول