عرضه محصولات جدید ثمین نان سحر

021 22211157

صفحه اصلیاخبارعرضه محصولات جدید ثمین نان سحر

عرضه محصولات جدید ثمین نان سحر
26
08

عرضه محصولات جدید ثمین نان سحر

عرضه انواع فیلینگ با طعم های :

وانیلی - شیری - کاکائویی - کاراملی

 

عرضه انواع کریستالین با طعم های :

ساده - صدفی - توت فرنگی - کاراملی - کاکائویی - انبه و اکلیلی

 

طـعـم هـای جـدیـد بـه زودی ....