به زودی

021 22211157
به زودی
24
08

به زودی

بهره برداری از خط تولید کیک ژل ثمین نان سحر

تولید ژل امولسیفایر برای تهیه انواع کیک ها