ثمین نان سحر نماینده انحصاری شرکت ...

021 22211157
ثمین نان سحر نماینده انحصاری شرکت مولن شیمی آلمان
09
12

ثمین نان سحر نماینده انحصاری شرکت مولن شیمی آلمان

تامین کننده انواع مواد جهت بهبود کیفیت آرد :

*انواع آنزیم های مورد مصرف صنعت آرد

*انواع آنزیم های مورد مصرف صنعت ماکارونی

*میکس آنزیمی جهت آرد های ضعیف ‚ قوی و متوسط

*آنزیم جهت رفع مشکلات سن زدگی دانه های گندم

*آنزیم جهت بهبود کیفیت و کمیت گلوتن آرد