ثمین نان سحر نماینده انحصاری شرکت ...

021 22211157

صفحه اصلیاخبارثمین نان سحر نماینده انحصاری شرکت مولن ......

ثمین نان سحر نماینده انحصاری شرکت مولن شیمی آلمان
09
12

ثمین نان سحر نماینده انحصاری شرکت مولن شیمی آلمان

تامین کننده انواع مواد جهت بهبود کیفیت آرد :

*انواع آنزیم های مورد مصرف صنعت آرد

*انواع آنزیم های مورد مصرف صنعت ماکارونی

*میکس آنزیمی جهت آرد های ضعیف ‚ قوی و متوسط

*آنزیم جهت رفع مشکلات سن زدگی دانه های گندم

*آنزیم جهت بهبود کیفیت و کمیت گلوتن آرد