واحد کنترل و کیفیت (QC )

صفحه اصلی واحد کنترل و کیفیت (QC )

واحد کنترل و کیفیت :

واحد کنترل کیفیت ثمین نان سحر مجهز به مدرن ترین و پیشرفته ترین تجهیزات و دستگاه های آزمایشگاهی بوده و با بهره گیری از متخصصان امور آزمایشگاهی ‚ کیفیت یکنواخت تولیدات خود را تضمین می کند.

کنترل کیفیت ثمین نان سحر توسط تیمی از کارشناسان مجرب و متخصص در کلیه سطوح اعم از مواد اولیه ‚ پروسه تولید و محصول نهایی انجام می پذیرد. در این واحد کلیه مراحل تولید مورد آنالیز قرار می گیرد و پس از آن کیفیت محصول تولیدی با استانداردهای موجود مورد کنترل و بررسی قرار می گیرد.